پاکسازی ساحل بندر کنارک توسط دوستداران طبیعت به‌روایت تصویرطرح پاکسازی ساحل بندر کنارک طی فراخوان جمعیت نو اندیشان همگام با پاکبان با حضور حامیان محیط زیست اجرا شد.
در این طرح که با همکاری شهرداری بندر کنارک،و شورای اسلامی شهر بندر کنارک و حامیان محیط زیست با شعار همگام با پاکبان برگزار شد.