جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندر کنارک برگزار گردیدجلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بندر کنارک در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۹ در محل ساختمان شورای اسلامی شهر بندر کنارک برگزارگردید اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱ / حاج اسماعیل آباد به سمت رئیس شورا
۲ / سید محمد براهویی به سمت نایب رئیس شورا
۳ / سعید میهن دوست به سمت منشی و خزانه دار شورا
۴ / رحیم بخش پرندوش به سمت عضو شورا
۵ / ابراهیم فروزانمهر به سمت عضو شورا
>