آغاز عمليات جدول گذاري،‌ زيرسازي و آسفالت خیابان شهید رجائیعمليات جدول گذاري و زيرسازي خیابان شهید رجایی، كه از خواسته هاي اهالي این خیابان بود؛‌ با هدف ارتقای سطح کیفی معابر ، هدایت آبهای سطحی و افزایش خدمات رسانی به شهروندان آغاز شد.

شهردار کنارک با اشاره به ضرورت انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر گفت: با توجه به حجم بالای عبور و مرور در این خیابان، استقرار اداره آموزش وپرورش،محل ستاد اسکان مهمانان نوروزی ٬منتهی به درب دژبانی نیروی‌ دریایی و خدمات دهی به شهروندان انگیزه مدیریت شهری را برآن داشت تا با بهسازی خیابان مدنظر قسمتی از معضلات شهری که درحین بارندگی بیشتر به چشم میاد را بکاهیم که این موضوع در گذشته فضای بهداشتی حاکم در شهر را اسفناک جلوه داده بود