بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی شهرداری+تصاویربازدید شهردار و اعضای شورا ی  شهر از پروژه های  عمرانی سطح شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهربندرکنارک؛ صبح امروز شهردار و اعضای شورای اسلامی بندرکنارک از پروژه جدول گذاری خیابان سعدی و سنگ فرش پیاده رو خیابان شهید ابراهیمی این شهر بازدید بعمل آوردند.
sam_2694
sam_2704
sam_2517